Báo giá biến áp 24VAC

9.000

Phát An cung cấp có thể để trên tủ điện hoặc ngâm chìm trong nước, mức độ chống nước IP68 – 100% dây quấn đồng, loại biến áp cơ