Đầu phun xoay tròn tự động

9.000

Đầu phun xoay tròn tự động – Rotating